Ändrade villkor för deponerade medel

28 juni 2024

Vi vill informera er som ordnat resegaranti genom att deponera medel hos Kammarkollegiet om förändringar i våra villkor som gäller för inbetalningar som kommer till oss från och med den 1 juli 2024.

Ni är många som väljer att deponera medel hos oss nu. För att förbättra service och säkerhet kring varje inbetalning har vi sett över våra arbetssätt och nu justerar vi våra villkor. Villkoren gäller från den 1 juli 2024. För tidigare inbetalningar gäller de villkor som fanns vid tiden för inbetalningen.

Här hittar du våra ändrade villkor och annat som är bra att veta om du vill ordna garanti genom att deponera medel hos Kammarkollegiet.