• Start
  • Aktuellt
  • Beslut om ersättning ur resegarantin efter Supreme Travel Sweden AB:s konkurs

Beslut om ersättning ur resegarantin efter Supreme Travel Sweden AB:s konkurs

3 juli 2024

Kammarkollegiet har den 2 juli 2024 fattat beslut om ersättning till samtliga sökande som har rätt till ersättning enligt resegarantilagen.

Den 18 mars 2024 försattes Supreme Travel Sweden AB i konkurs. Kammarkollegiet har efter det fått in drygt 100 ansökningar. Efter genomgång av ansökningarna om ersättning står det klart att resegarantin som Supreme Travel Sweden AB ställt på 650 000,00 kr inte räcker till full utdelning för de sökande som har rätt till ersättning. Kammarkollegiet har därför gjort en procentuell fördelning bland de ersättningsberättigade sökandena enligt formeln reseföretagets ställda garanti delat med den totala summan som samtliga sökande är berättigade till. Fördelningen innebär att resenärer får ersättning motsvarande 17,70 procent av det belopp de är berättigade till.

Inom de närmaste dagarna kommer de som har rätt till ersättning få ett skriftligt beslut där det framgår vilken ersättning man kommer att få. Beslutet skickas med vanlig post. Observera att utbetalningen kan dröja några veckor innan man ser pengarna på sitt konto.