Kapitalförvaltningens E-tjänst på mässa

05 okt 2016

Digitalisering står i fokus på ESV-dagen den 11 oktober. Kammarkollegiet kapitalförvaltning deltar som utställare. 

Kapitalförvaltningens E-tjänst på mässa

Kammarkollegiet kapitalförvaltning har tagit fram en ny E-tjänst där kunderna kan göra egna köp och följa utvecklingen av sina tillgångar. Digitalisering av köpprocessen är ett led i att förbättra servicen, bli mer effektiva och öka tillgängligheten. Digitalisering står i fokus på ESV-dagen den 11 oktober där Kammarkollegiet kapitalförvaltning finns på plats som utställare.

ESV-dagen är en återkommande mötesplats för personer som arbetar med ekonomistyrning i staten anordnad av Ekonomistyrningsverket. Läs mer om ESV-dagen och ta del av programmet på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Läs mer om kapitalförvaltningens uppdrag här.