Nytt projekt ska ge unga nyanlända tillgång till musik

28 okt 2016

Jeunesses Musicales Sveriges projekt Songlines ska i bred samverkan med många aktörer utveckla metoder och strategier för att nå, möta och engagera nyanlända ungdomar. Projektet får stöd med 8,2 miljoner kronor från Arvsfonden. 

Nytt projekt ska ge unga nyanlända tillgång till musik

- Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. Projektet Songlines är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att mottagandet och etableringen av nyanlända, men ofta saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Om projektet Songlines på Arvsfondens webbplats

Över hela landet skall unga nyanlända, i första hand ensamkommande, ges tillgång till musikaktiviteter. Projektet involverar såväl de som bor i boenden för nyanlända som de som bor i familj. Arbetet tar sin utgångspunkt i den starka tradition som Sverige har av att erbjuda unga människor musikaktiviteter. I samarbete mellan många olika organisationer utvecklas metoder som innebär ökade möjligheter till integration genom utövandet av musik.

Projektets arbete kommer pågå i första hand i Blekinge, Kalmar, Jönköpings, Gävleborgs och Västra Götalands län. Man kommer att arbeta uppsökande gentemot boenden och skolor för att få unga nyanlända att engagera sig i musikaktiviteter.

Jeunesses Musicales Sveriges webbplats

Om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.  Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2015 delades 642 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 projekt i civilsamhället.

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se