Arvsfonden delar ut 241 miljoner kronor i stöd

08 dec 2016

Vid årets sista sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen 241 miljoner kronor till 86 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfonden delar ut 241 miljoner kronor i stöd

- Föreningarna som nu får stöd för sina projekt har i sina ansökningar berättat hur de vill utveckla sin verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Vart och ett av dessa projekt kommer göra stor skillnad för många enskilda personer och även för samhället i sin helhet, säger Håkan Ceder, ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Stöden går ut till olika projekt över hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. En komplett lista över vilka projekt som har fått stöd kommer att läggas ut på Arvsfondens hemsida under de kommande dagarna.

För mer information kontakta pressansvarig på Kammarkollegiet