Stora skillnader mellan länen i Arvsfondens projektbarometer

08 dec 2016

Under förra året delade Arvsfonden ut 642 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättningar. Men det var stora skillnader mellan hur mycket pengar som betalades ut till olika län. 

Stora skillnader mellan länen i Arvsfondens projektbarometer

– Arvsfondens stöd till barn, unga och personer med funktionsnedsättning är viktigt för att öka delaktigheten och minska utanförskapet. Varje år genomförs många spännande projekt, men föreningslivet skulle kunna bli ännu bättre på att söka pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Allra mest projektstöd fick organisationer i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, vilket också är de län som har flest invånare och föreningar.

Arvsfonden har därför rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare. För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt plockats bort. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen.

Gotland fick mest projektstöd med 89 kronor per invånare. Minst fick Värmland med 18 kronor per invånare. Det innebär att de gotländska föreningarna var nästan fem gånger bättre på att söka projektstöd jämfört med de värmländska under förra året.

– Just nu välkomnar vi särskilt projekt som kan underlätta etableringen av nyanlända barn och unga, och öka deras delaktighet i samhället. Det finns många goda idéer, men ofta saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Hans Andersson.

Den organisation som beviljades störst anslag under 2015 är Rädda Barnen, som tilldelades nästan 14 miljoner kronor för sitt arbete med att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland skolungdomar.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2015 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

För mer information, kontakta pressansvarig vid Kammarkollegiet

Projektstöd från Arvsfonden

På vår hemsida kan du läsa mer om hur man söker projektstöd från Arvsfonden

I pressmeddelandet, Stora skillnader mellan länen i Arvsfondens projektbarometer, på Arvsfondens hemsida kan du ta del av hur fördelningen av projektanslag ser ut i samtliga län