Bengt Svelander ny chef på Kammarkollegiets Kapitalförvaltning

18 jan 2017

Den 1 mars 2017 tillträder Bengt Svelander som chef för Kammarkollegiets Kapitalförvaltning. Han kommer närmast från Nykredit Bank i Sverige där han varit vd. 

Bengt Svelander ny chef på Kammarkollegiets Kapitalförvaltning

– Det ska bli spännande att ta klivet till att ansvara för en professionell kapitalför­valtare. Den verksamheten intresserar mig eftersom värdet som skapas för kunderna går till värdefulla ändamål. Att medverka till något gott för många människor i sam­hället tilltalar mig, säger Bengt Svelander.

Bengt Svelander kommer närmast från Nykredit Bank där han var vd under drygt fem år. Tidigare har han bland annat varit vd för Danske Bank i Sverige, drivit ett eget fondbolag och utvecklat placeringsprodukter för Nordea. Dessutom var han med och ut­vecklade det främsta Fixed Income-huset i Sverige.

– Jag är glad att vi lyckats rekrytera Bengt Svelander. Han har en stor bredd i sina tidigare uppdrag som genomgående varit väldigt framgångsrika. Med sin gedigna erfarenhet av och kunskap om finansvärlden kommer han att bidra till Kapitalförvalt­ningens framtida utvecklingsarbete, säger generaldirektör Gunnar Larsson, som ser fram emot att få en ny medarbetare i Kammarkollegiets ledningsgrupp.

Nuvarande chef, Leif Hässel, kommer fortsättningsvis att arbeta på Kapitalförvalt­ningen med fastighetsplaceringar, allokering och finansiell rådgivning.

– Jag vill ta en utmaning som jag verkligen känner att jag brinner för. Jag har arbetat inom finansmarknaden under hela mitt yrkesverksamma liv och räntor har alltid legat mig nära. Att Kammarkollegiet är den särklass bästa ränteförvaltaren gör ju att detta uppdrag lockar mig särskilt. Jag drivs av att ta utmaningar och av att brinna för det jag gör, avslutar Bengt Svelander.

Om Kammarkollegiets Kapitalförvaltning
Kammarkollegiet säljer kapitalförvaltningstjänster till kunder med statlig eller kyrklig anknytning. Tjänsterna omfattar förutom kapitalförvaltning inom flera tillgångsslag, även ekonomiadministration, avkastning och riskrapportering, juridik och rådgivningstjänster. Kammarkollegiets kapitalförvaltning har uppvisat ett mycket gott historiskt resultat och erbjuder både kvalificerad och oberoende kapitalförvaltningstjänster i konkurrens med privata alternativ. Totalt förvaltar kollegiet ca 196 mdkr av våra kunders förmögenheter. 

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarig