• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiet har tecknat ramavtal för Städtjänster i Stockholms län

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal för Städtjänster i Stockholms län

31 jan 2017

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har gjort en pilotupphandling för Städtjänster i Stockholms län. För första gången finns ett statligt ramavtal på plats och om det faller väl ut planeras motsvarande ramavtal att upphandlas för övriga delar av landet.

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal för Städtjänster i Stockholms län

– I upphandlingen har vi haft priset fast och istället fokuserat utvärderingen på Kvalitet och Personalvård. Vi hoppas genom det att vi kan lyfta dessa frågor inom städbranschen och det känns glädjande att samtliga antagna leverantörer idag arbetar med anonyma medarbetarundersökningar i syfte att förbättra arbetsmiljön och kommer att erbjuda personal som utför tjänster på detta ramavtal friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, säger Agneeta Anderson, avdelningschef på Statens inköpscentral.

Ramavtalen träder i kraft 1 april 2017. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

De leverantörer som erbjudits ramavtal är:

Activa Service i Sverige Aktiebolag
Fervent Cleaning Company Aktiebolag
KUNDIA AB
Lassila & Tikanoja Service AB
MIAB/NCA Facility Services AB
Miljöpalatset AB
PMI Clean AB
Rengörare Näslund Aktiebolag
Städgladen AB
Teknostäd AB

På avropa.se kommer information om ramavtalen och vägledningar att läggas upp.

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarig