Arvsfonden delar ut 252 miljoner kronor i stöd

23 feb 2017

Vid årets första sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 252 miljoner kronor till 88 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

– Föreningarna som nu får stöd för sina projekt har i sina ansökningar berättat hur de vill utveckla sin verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Vart och ett av dessa projekt kommer göra stor skillnad för många enskilda personer och även för samhället i sin helhet, säger Håkan Ceder, ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Stöden går ut till olika projekt över hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. En komplett lista över vilka projekt som har fått stöd kommer att läggas ut på Arvsfondens hemsida under de kommande dagarna.