• Start
  • Aktuellt
  • Linköpings stadsmission får drygt 7,9 miljoner kronor under tre år av Arvsfonden

Linköpings stadsmission får drygt 7,9 miljoner kronor under tre år av Arvsfonden

06 apr 2017

Stadsmissionen ska ta fram ett utbildningsmaterial tillsammans med Amphi Produktion och personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och eventuell samsjuklighet utsatta för våld i nära relationer. För detta får projektet stöd med drygt 7,9 miljoner kronor av Arvsfonden.

Linköpings stadsmission får drygt 7,9 miljoner kronor under tre år av Arvsfonden

– Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. Detta projekt är ett bra exempel för att skapa förändring till det bättre samt ge ökad kunskap om målgruppens livssituation så att målgruppen får den hjälp och det stöd som behövs för att leva ett liv fritt från våld och utsatthet. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att jobba med denna problematik, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Att ha en beroendeproblematik, psykisk ohälsa och eventuell samsjuklighet och samtidigt vara utsatt för våld i nära relation är en utsatt och sårbar position som inte är tillräckligt uppmärksammad. Många i målgruppen får inte det stöd och den hjälp de efterfrågar och det saknas kunskap och utbildning inom detta område. Syftet med detta projekt är producera ett utbildningsmaterial, innefattande film och pedagogiskt material tillsammans med målgruppen. Projektet kommer att ha en styrgrupp där bland annat SKL, Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Unizon, Q-jouren och Qrut kommer att ingå.

Presskontakt

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarig