Första auktoriserade tolken i tigrinska på 24 år

04 maj 2017

Kammarkollegiet har auktoriserat en tolk i tigrinska för första gången på 24 år. Nu efterlyser Kammarkollegiet fler tolkar som vill bli auktoriserade.

Första auktoriserade tolken i tigrinska på 24 år

– Enligt vår utredning är samhällets behov av tolkar störst i fem språk: arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska. Och det är med stor glädje vi kan meddela att vi har auktoriserat en tolk i tigrinska för första gången på 24 år, säger Ivett G Larsson, auktorisationsansvarig på Kammarkollegiet.

SCB:s statistik visar på att det idag bor drygt 35 000 i Sverige som är födda i Eritrea och knappt 18 000 som är födda i Etiopien. Många av dessa har tigrinska som modersmål. Tolkbehovet för många av dessa invånare kan vara i upp till 7-10 år.

– Att vi nu fått fram en tolk i tigrinska efter 24 år beror helt och hållet på den enskilda tolken, Ahmed Abdulmajids, förkunskaper, förberedelser och seriositet. För att det ska bli fler auktoriserade tolkar ska man lyssna på hans råd och göra provsatsningen lika målmedvetet som Ahmed, fortsätter Ivett G Larsson.

Att en läkare och en patient förstår varandra. Eller att en advokat och en åtalad kan kommunicera. Det är grundläggande för rättssäkerheten i vårt demokratiska samhälle. Därför behövs kvalificerade tolkar som ser till att information mellan myndigheter och privatpersoner förs över på ett tillförlitligt sätt.

– Den som anlitar en auktoriserad tolk ska kunna lita på att informationen förs över korrekt. I förlängningen handlar det om att alla ska känna sig trygga i sina kontakter med myndigheter och ha förtroende för samhällets institutioner, säger Ulf Rehnberg, avdelningschef på Kammarkollegiet.

För mer information:
Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se