Arvsfonden delar ut 265 miljoner kronor i stöd

31 maj 2017

Vid årets tredje sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 265 miljoner kronor till 75 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

– Föreningarna som nu får stöd för sina projekt har i sina ansökningar berättat hur de vill utveckla sin verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Vart och ett av dessa projekt kommer göra stor skillnad för många enskilda personer och även för samhället i sin helhet, säger Håkan Ceder, ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Stöden går ut till olika projekt över hela Sverige, från Gällivare i norr till Kristianstad i söder. En komplett lista över vilka projekt som har fått stöd kommer att läggas ut på Arvsfondens hemsida nästa vecka.  


Presskontakt

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarig


Separata pressmeddelanden om projekt som fått stöd


MÄN 

Projektet MANNEN MYTEN syftar till att utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. För projektet får MÄN stöd med drygt 8,6 miljoner kronor från Arvsfonden.
Pressmeddelande MÄN får drygt 8,6 miljoner kronor under tre år från Arvsfonden


Naturfilmarna

Med projektet Safari Sverige ska Naturfilmarna engagera och involvera 1000-tals ungdomar från hela Sverige att med film beskriva naturen och visa på det positiva med att vi har en ren och levande natur. Projektet får stöd med drygt 8,3 miljoner kronor från Arvsfonden.
Pressmeddelande Naturfilmarna får 8,3 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden


Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning

Med projektet Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet ska personer med hörselnedsättning få möjlighet att själva berätta om personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. För projektet får DHB stöd med drygt 5 miljoner kronor.
Pressmeddelande Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning får stöd med drygt 5 miljoner kronor från Arvsfonden


Konstfrämjandet i Västerbotten

Med projektet GÖR KONST ska Konstfrämjandet i Västerbotten öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år. Projektet får stöd med 3 miljoner kronor från Arvsfonden.
Pressmeddelande Konstfrämjandet i Västerbotten får 3 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden