• Start
  • Aktuellt
  • Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning får stöd med drygt 5 miljoner kronor från Arvsfonden

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning får stöd med drygt 5 miljoner kronor från Arvsfonden

02 jun 2017

Med projektet Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet ska personer med hörselnedsättning få möjlighet att själva berätta om personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. För projektet får DHB stöd med drygt 5 miljoner kronor.

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning får stöd med drygt 5 miljoner kronor från Arvsfonden

– Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. DHB:s satsning i Örebro är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att hjälpa människor med funktionsnedsättning, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Länsstyrelsen i Örebro län genomförde 2015 en studie för att kartlägga ”tysta” kulturarv och bland annat studerades hur dokumentationen sett ut avseende dövas kulturarv. Man konstaterade att det lilla som finns är i princip helt och hållet utfört av hörande personer, inte av målgruppen själva.

I projektet Dövas kulturarv ska personer med hörselnedsättning få möjlighet att själva berätta. Att utgångspunkten tas i skolan följer av att i Örebro ligger dels Birgittaskolan (från 1875) som är en av landets statliga specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, dels Sveriges enda riksgymnasium (från 1967) för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Projektet ska samla in berättelser från personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet ska sedan sättas samman till en webbaserad stadsvandring i Örebro där besökarna med hjälp av sin mobil får möta såväl intervjuade som fiktiva personer som presenteras med hjälp av historiska och nutida fotografier och filmer. Stadsvandringen presenteras på svenskt teckenspråk, med svensk text och tal som tillval. Materialet blir även till ett läromedel för barn och unga med hörselnedsättning.

Presskontakt

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarig