Sting skänker hela polarprissumman till Arvsfondsprojekt

10 jul 2017

Årets Polarprisvinnare Sting skänker hela prissumman på cirka en miljon kronor till Arvsfondsprojektet Songlines, ett integrationsprojekt som använder musik för att skapa hopp och framtidstro hos unga på flykt.

Sting skänker hela polarprissumman till Arvsfondsprojekt

– Jag blev djupt hedrad över att tilldelas Polarpriset i år och kommer med glädje att nu donera prispengarna till det svenska ungdomsinitiativet Songlines. Musik kan bygga broar och det här projektet belyser vilken viktig roll musik kan spela för att ge unga på flykt en möjlighet att knyta an till ett nytt samhälle, säger Sting.

Projektet involverar såväl de som bor i boenden för nyanlända som de som bor i familj. Arbetet tar sin utgångspunkt i den starka traditionen som Sverige har av att erbjuda unga människor musikaktiviteter. I samarbete med många olika organisationer över hela landet utvecklas metoder som innebär ökade möjligheter till integration genom utövandet av musik.

– Projektet Songlines är ett klockrent exempel på hur man med utgångspunkt i musik och kultur kan engagera och inkludera unga människor med rötter i olika delar av världen. Vi är stolta över att vi finansierar detta projekt och vi är oerhört glada över att en artist, som så tydligt engagerar sig i arbetet för mänskliga rättigheter, nu vill bidra till att ge arbetet ytterligare en rejäl skjuts framåt, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Hösten 2016 beviljades det treåriga projektet Songlines stöd med 8,2 miljoner kronor från Arvsfonden. Över hela landet får unga nyanlända tillgång till musikaktiviteter.

Gåvan från Sting kommer Songlines använda till att anordna musikläger, arrangera konserter och köpa in musikinstrument.

– Det är fantastiskt att ungdomarna i Songlines får det här stödet från en världsartist som Sting. Det är modiga ungdomar som flytt krig och förtryck i länder som Afghanistan, Eritrea och Syrien. Med musiken som redskap skapas nya vänskapsband och språkinlärningen ökar. Genom projektet ser vi morgondagens musikaliska talanger växa fram, säger Julia Sandwall, nationell samordnare för Songlines

Foto: Eric Ryan Anderson

Pressbilder

Pressbilder finns i pressmeddelandet Sting skänker hela polarprissumman till Arvsfondsprojekt

Presskontakt

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarig