• Start
  • Aktuellt
  • Statens inköpscentral byter riktning i arbetet med dynamiskt inköpssystem

Statens inköpscentral byter riktning i arbetet med dynamiskt inköpssystem

12 jul 2017

Statens inköpscentral beslutar efter genomförd förstudie att byta upphandlingsföremål i arbetet med införande av ett dynamiskt inköpssystem.

Statens inköpscentral byter riktning i arbetet med dynamiskt inköpssystem

Statens inköpscentral påbörjade i vintras ett pilotprojekt för att starta upp ett dynamiskt inköpssystem och under våren genomfördes en förstudie avseende upphandling av dryckesautomater i ett dynamiskt inköpssystem. Efter genomförd förstudie, där Statens inköpscentral bland annat har arbetat med en referensgrupp bestående av avropande myndigheter, konstateras nu att dryckesautomater inte är det bäst lämpade upphandlingsföremålet för ett dynamiskt inköpssystem. En anledning till denna slutsats är att avropande myndigheters beställningsmönster inte passar det upplägg ett dynamiskt inköpssystem har.

Upphandlingen av dryckesautomater fortsätter istället som en sedvanlig ramavtalsupphandling.

I sommar påbörjas därför istället en förstudie gällande entrémattor i ett dynamiskt inköpssystem. Statens inköpscentral kommer att ta kontakt med branschen samt avropande myndigheter för dialog kring detta. Det här är ett område där Statens inköpscentral idag inte erbjuder något ramavtal. Det har dock noterats att det finns ett behov på området vilket vidare innebär att vi kan öka vår service till avropande myndigheter.

Besök upphandlingssidan på avropa.se
Kontaktperson: Therese Klaar

Presskontakt

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarig