92 miljoner mer till föreningar

05 sep 2017

Under förra året beslutade Arvsfonden om att fördela 734 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 92 miljoner jämfört med 2015.

92 miljoner mer till föreningar

– Projekten som får stöd från Arvsfonden ökar delaktigheten och minskar utanförskapet – det är bra för demokratin. I år hoppas vi på ännu fler ansökningar från föreningarna runt om i landet, för det finns fortfarande många nya idéer som förtjänar att växa, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge och varje år får mer än 400 projekt stöd från fonden.

För andra året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

– Vi vill gärna ge stöd till fler projekt som underlättar etableringen av nyanlända barn och unga, och ökar deras delaktighet i samhället. Vi vill också gärna ha in fler ansökningar som involverar äldre med funktionsnedsättning. Det finns många goda idéer, men ofta saknas pengar, och då kan Arvsfonden bidra, säger Hans Andersson.

Bland länen fick Jämtland mest projektstöd med 132 kronor per invånare. Minst fick Södermanlands län med 14 kronor per invånare. Det innebär att de jämtländska föreningarna var nästan tio gånger bättre på att söka projektstöd jämfört med de från Södermanland under förra året.

– Projektbarometern är en viktig indikator för verksamheten. Vi är hela Sveriges Arvsfond och det ska återspegla sig i fördelningen av medel, säger Hans Andersson.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt plockats bort.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2016 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Bilder

Pressbilder och nyhetsgrafik på Arvsfondens webbplats

Press

Mattias Axelsson, pressansvarig Kammarkollegiet
070-292 81 02, mattias.axelsson@kammarkollegiet.se