Stora hotellupphandlingen för hela landet är nu annonserad

18 sep 2017

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet annonserade den 12 september fyra upphandlingar avseende Hotelltjänster. Sista dag för att lämna anbud är den 24 oktober 2017.

Stora hotellupphandlingen för hela landet är nu annonserad

En nyhet är att vi upphandlar alla de orter/zoner som tidigare var uppdelade i tre delar och som upphandlades med en tredjedel varje år. Nu upphandlar vi istället för hela landet samtidigt.

En annan nyhet är kategorin Longstay som definieras som ett hotell eller lägenhetshotell där rummen/lägenheterna förutom att vara möblerade ska innehålla köksutrustning, möjlighet till egen matlagning och kylförvaring av matvaror. Det här är en typ av boende som efterfrågats av flera av våra avropande myndigheter.

Upphandlingen av kvalitetskategori Longstay kommer dock att senareläggas och preliminärt annonseras under vecka 38.

Den utvärderingsmodell som kommer att användas har kriterier som ger fördelar för de hotell som under en eventuell avtalsperiod erbjuder en stor andel av sina rum, som har en bra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kriterier finns också gällande miljö för att bidra till de mål som beskrivs i den Nationella upphandlingsstrategin.

Besök upphandlingssidan på avropa.se
Kontaktperson: therese.klaar@kammarkollegiet.se

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig vid Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se