Arvsfonden delar ut 137 miljoner kronor i stöd

27 sep 2017

Vid höstens första sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 137 miljoner kronor till 43 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfonden delar ut 137 miljoner kronor i stöd

– Föreningarna som nu får stöd för sina projekt har i sina ansökningar berättat hur de vill utveckla sin verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Vart och ett av dessa projekt kommer göra stor skillnad för många enskilda personer och även för samhället i sin helhet, säger Håkan Ceder, ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Stöden går ut till olika projekt över hela Sverige, från Skellefteå i norr till Lund i söder. En komplett lista över vilka projekt som har fått stöd kommer att läggas ut på Arvsfondens hemsida nästa vecka.  

Presskontakt

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarig