• Start
  • Aktuellt
  • 11,7 miljoner kronor för att motverka psykisk ohälsa i Jämtland-Härjedalen

11,7 miljoner kronor för att motverka psykisk ohälsa i Jämtland-Härjedalen

08 dec 2017

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har fått 11,7 miljoner kronor från Arvsfonden till ett nytt projekt som ska minska psykisk ohälsa bland skidåkande barn och ungdomar. Projekt är inledningsvis lokalt och regionalt men planeras spridas till alla skidföreningar i Sverige.

11,7 miljoner kronor för att motverka psykisk ohälsa i Jämtland-Härjedalen

– Jämtland-Härjedalens skidförbunds projekt Xtra care är ett bra exempel på hur man kan motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta svåra samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

I satsningen som nu startar finansierar Arvsfonden den del som fokuserar på proaktiva insatser för barn och unga, idrottsföreningar, ledare, föräldrar, skidgymnasier, idrottsuniversitet med flera. Med barn och ungas egna erfarenheter är målet att öka kännedomen om psykisk ohälsa och utveckla fungerande arbetsmetoder som förhindrar psykiska funktionsnedsättningar och stärker individens självkänsla.

Under projektet kommer JHSF att utveckla en modell för spridning av preventiva arbetsmetoder i Jämtland-Härjedalens skidföreningar. Ett vidare mål är att göra metoderna tillgängliga för såväl alla skidföreningar i Sverige som för andra specialidrottsförbund där psykisk ohälsa är ett lika stort och växande problem. Metoderna ska presenteras i en webbportal för kunskapsspridning och information. Projektet samarbetar även med, idrottskliniker, Svenska Skidförbundet och Riksidrottsförbundet och evidensbaserad forskning.

– Vi är jätteglada att vi har tilldelats dessa medel från Arvsfonden. Vi vet att behovet av stöd till denna grupp av elitidrottande ungdomar är stort. Nu har vi en möjlighet tack vare beviljat anslag från Arvsfonden att göra adekvata insatser, skapa en arbetsmetod som även andra idrottsgrenar kan använda sig av, säger Ante Andersson ordförande i Jämtland Härjedalens Längdkommitté.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2016 delades 734 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 projekt i civilsamhället.