Drygt två miljoner kronor till Region Jönköping

08 dec 2017

Region Jönköping har fått två miljoner kronor från Arvsfonden till ett nytt treårigt projekt för att utveckla Hjärtats Hus, en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga.

Drygt två miljoner kronor till Region Jönköping

– Hjärtats hus är bra exempel på hur man vidareutveckla en verksamhet för personer som drabbats av cancer. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta svåra samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

I nära samarbete med lokala och regionala cancerföreningar vill Region Jönköpings län skapa en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga. Hjärtats hus ska präglas av lugn och närhet till naturen, ett hus som ger möjlighet till både större och mindre samlingar. I projektet kommer man erbjuda hälsocafé, fysiska aktiviteter, samtal, kulturaktiviteter och föreläsningar. Deltagarnas önskemål är det som ska styra verksamheten.

Verksamheten kommer drivas av volontärer som själva har erfarenhet av cancer, som patient, anhörig eller vårdare. Volontärerna ska få utbildning och erbjudas reflektionstillfällen för att bearbeta sina samtal och upplevelser i verksamheten. Planen är att under projektets första år etablera ett Hjärtats Hus i Jönköping för att senare skapa ytterligare två Hjärtats Hus i regionen.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2016 delades 734 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 projekt i civilsamhället.