Arvsfonden delar ut pris

14 dec 2017

Arvsfonden delar ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

Arvsfonden delar ut pris

2017 års Guldkorn i kategorin Barn tilldelas Svenska Konståkningsförbundet och projektet Jämlik ishall: 

"Projektet Jämlik ishall har gett barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet att utöva issporter, samt arbetat för att öka tillgängligheten i Sveriges ishallar. Genom samarbete mellan handikappföreningar och traditionella idrottsföreningar på lokal nivå visar projektet hur både ishallar och idrottsverksamhet kan öppnas upp för nya målgrupper."

2017 års Guldkorn i kategorin Ungdom tilldelas Barnrättsbyrån:

"Barnrättsbyrån har med barn och ungdomars aktiva deltagande utvecklat en verksamhet som erbjuder praktisk hjälp, stöd och rådgivning i rättighetsfrågor. Barnrättsbyrån kan vägleda i enskilda ärenden och fysiskt närvara som stöd i kontakt med till exempel myndigheter – allt utifrån barn och ungdomars individuella behov."

2017 års Guldkorn i kategorin Personer med funktionsnedsättning tilldelas Stiftelsen Spinalis och projektet Mamma, pappa, lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad:

"Mamma, pappa, lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad har höjt kunskapsnivån om frågor som rör fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap hos personer med ryggmärgsskada. Projektet har spridit stor kännedom och ökat förståelsen för dessa frågor, och arbetet har fått stor uppmärksamhet i såväl Sverige som internationellt."

2017 års Guldkorn i kategorin Lokalstöd tilldelas Studiefrämjandet i Småland/Gotland  och projektet Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen:

"Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen ökar allas möjlighet att vistas ute i en miljö som lockar sinnen och upptäckarlust, bjuder på naturupplevelser, ökar kunskapen om miljö och kretslopp samt inbjuder till rekreation och återhämtning. Genom projektet har en trädgård skapats som är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga."

Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm. 

 

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2016 delades 734 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 projekt i civilsamhället.