Beslut om ökad insyn i partiers finansiering

07 feb 2018

Pressmeddelande Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen Ökad insyn i partiers finansiering. Det nya regelverket innebär att fler ska lämna sina intäktsredovisningar samt att anonyma bidrag förbjuds.  

Beslut om ökad insyn i partiers finansiering

Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partier, ledamöter i beslutande politiska församlingar och ersättare för sådana ledamöter finansierar sin verksamhet. Det utökade lagförslaget innebär att följande blir redovisningsskyldiga från och med 1 april 2018:

Partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet eller som får partistöd Samtliga ideella föreningar inom partier Sidoorganisationer till partier Ledamöter och ersättare i riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet

Varje ideell förening, ledamot och ersättare ska redovisa var för sig. Redovisningen ska fortsättningsvis ske till Kammarkollegiet.

Det nya regelverket innebär att cirka 35 000 fysiska och juridiska personer kan komma att omfattas av skyldigheten att lämna redovisning men det finns undantag. Partier på central nivå, samt sidoorganisationer eller som får partistöd ska alltid redovisa och Kammarkollegiet har uppskattat att av de 35 000 berörda blir det cirka 1 000 faktiska intäktsredovisningar per år.

Det utökade lagförslaget innebär också ett principiellt förbud mot anonyma bidrag.

Läs mer om regelverket och om vilka som omfattas av Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk på Kammarkollegiets webbsida.

 

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se