• Start
  • Aktuellt
  • Vuxenskolan i Jönköping får stöd med 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden

Vuxenskolan i Jönköping får stöd med 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden

20 feb 2018

Med projektet Min säkerhet ska Studieförbundet vuxenskolan i Jönköping skapa en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med NPF (neuropsykiatriska diagnoser). Projektet får stöd med drygt 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden.

Vuxenskolan i Jönköping får stöd med 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden

– Vuxenskolan i Jönköpings projekt Min säkerhet är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera personer med funktionsnedsättningar. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta viktiga samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Studieförbundet vuxenskolan i Jönköping vill med projektet skapa en anpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgrupperna. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs, utifrån sin förmåga, ska ha grundläggande kunskap och förståelse kring vilka risksituationer som hen kan möta i vardagen. Projektet omfattar bland annat trafiksäkerhet, brandsäkerhet och säkerhet vid vatten. Målgruppen kommer under studiecirklarna att få lära sig hur de vid olika risksituationer kan agera på bästa sätt utifrån deras förutsättningar.

– Vi är så oerhört glada och tacksamma för att Arvsfonden beviljat stöd till vårt projekt Min säkerhet. Det är verkligen viktigt att alla människor får lära sig ny kunskap och ges möjligheten att utvecklas genom hela livet. Vi tror att projektet kommer att bidra till att personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att få känna mer trygghet och delaktighet i vårt samhälle, säger Madeleine Svärd, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan.  

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se