Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner

21 mar 2018

Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner

Ersättningen är en symbolisk gottgörelse för att ”Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall” fram till och med den 30 juni 2013 innehöll ett krav på sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd. Det var ett krav som regeringen i dag menar är fel och tar avstånd ifrån.

– Kontakten med målgruppen är av största vikt och Kammarkollegiet tar sig an uppgiften med stor omsorg om de som är berörda. Allt arbete kommer självklart att göras med den enskildes samtycke, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.

Den nya lagen och lagändringen träder i kraft den 1 maj 2018. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020.

Läs mer om statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner på denna sida.

 

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se