Arvsfonden satsar på äldre med funktionsnedsättning

26 mar 2018

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.

Arvsfonden satsar på äldre med funktionsnedsättning

I Sverige får ingen människa diskrimineras på grund av sin ålder, det står skrivet i lagen. Ålder är i sig inget hinder för att delta i samhällslivet. Hindren för delaktighet kan i stället vara trappor, ljudmiljö eller attityder. Ålder är heller inget hinder för att söka medel hos Arvsfonden, förutsatt att projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning.

– Personer med funktionsnedsättning är alltjämt starkt eftersatta när det gäller möjligheterna att delta aktivt i samhällslivet. Det gäller inte minst äldre med funktionsnedsättning. Genom denna satsning kan Arvsfonden, i samspel med föreningslivet, bidra till att hinder för delaktighet undanröjs, säger Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen. 

En funktionsnedsättning kan man ha haft sedan länge eller fått nyligen. Med stigande ålder är det vanligt att man får en eller flera funktionsnedsättningar, till exempel hörsel- och synnedsättningar, depression eller begränsningar i rörelseförmågan.

– Vår förhoppning är att detta ska resultera i många projekt som ökar delaktigheten för äldre med funktionsnedsättning. Bra är om projekten kan skapa gemenskap men också fysisk aktivitet för människor i målgruppen, säger Pelle Kölhed, ledamot Arvsfondsdelegationen.

Arvsfonden vill få in ansökningar från hela landet. Målsättningen är att det ska startas Ålder är inget hinder-projekt i alla län. Arvsfonden ser gärna samarbeten mellan flera olika aktörer inom föreningslivet och offentliga organisationer. Samverkan är en viktig faktor för projekts framgångar och möjligheter till långsiktig överlevnad.

Läs mer om satsningen på Arvsfondens webbsida

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se