• Start
  • Aktuellt
  • Lagen om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd

Lagen om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd

25 apr 2018

Den 1 maj träder den nya lagen och lagändringen om ersättning till tvångssteriliserade personer i kraft. Lagen innebär att personer som genomgått könsbekräftande vård (tidigare omnämnts ”könsbyte”), ändrat sitt juridiska kön och tvångssteriliserats, nu har rätt att få ersättning av staten.

Lagen om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd

Ersättningen är en symbolisk gottgörelse för att ”Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall” fram till och med den 30 juni 2013 innehöll ett krav på sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd. Det var ett krav som regeringen i dag menar är fel och tar avstånd ifrån. Ersättningen beviljas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Lagen bygger på den proposition ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall” som Riksdagen beslutade att anta den 21 mars i år.

Cirka 900 personer kan omfattas av ersättningen, det vill säga har under perioden 1972 – 2013 varit drabbade av ”Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall”.

– Vi talar om en lång tidsperiod och många kan vara svåra att nå. Men Kammarkollegiet ska göra allt som står i vår makt för att nå så många som möjligt som har rätt till ersättning. Det är därför bra att vi får hjälp att sprida detta budskap via media, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.

Den nya lagen och lagändringen träder i kraft den 1 maj 2018. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020.

Läs mer om statlig ersättning till personer som genomgått könsbekräftande vård på Kammarkollegiets webbsida.

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se