• Start
  • Aktuellt
  • MatFröjd, den smarta appen för matlust och matglädje på äldre dar, får 4,7 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

MatFröjd, den smarta appen för matlust och matglädje på äldre dar, får 4,7 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

26 apr 2018

Hushållningssällskapet Väst får stöd med drygt 4,7 miljoner kronor från Arvsfonden för att ta fram appen MatFröjd – Matlust och Matglädje för äldre. Detta är det första projektet som får stöd i Arvsfondens stora satsning på äldre med funktionsnedsättning.

MatFröjd, den smarta appen för matlust och matglädje på äldre dar, får 4,7 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Idén och målet med projektet MatFröjd är att tillhandahålla ett lättillgängligt hjälpmedel för äldre och deras anhöriga samt även personal. Projektet ska öka matlusten och matglädjen hos äldre personer med förvärvad eller åldersrelaterad funktionsnedsättning som bor hemma. Appen Matfröjd kommer att vara helt anpassad för äldre personer och deras behov och preferenser.

– Det är fantastiskt roligt och inspirerande att få påbörja detta arbete med receptappen MatFröjd där behovet och efterfrågan är så stor! Målgruppen äldre är en växande målgrupp och fler bor hemma allt längre tid, många bor hemma hela livet. Behovet av anpassat stöd och inspiration är stort för bra måltider med fokus på matglädje och livskvalitet, säger Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare Hushållningssällskapet Väst.

Detta projekt är ett led i Arvsfondens nya satsning på äldre med funktionsnedsättning. Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.

– Vilken start på vår nya satsning! I Sverige får ingen människa diskrimineras på grund av sin ålder, det står skrivet i lagen. Ålder är i sig inget hinder för att delta i samhällslivet. Ålder är heller inget hinder för att söka medel hos Arvsfonden, förutsatt att projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning. Projektet MatFröjd är ett lysande exempel på det, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se