Kammarkollegiet upphandlar ett nytt område inom innovation

11 jun 2018

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför för första gången en förstudie inom området innovation och så kallade innovationsmäklare. Om förstudien faller väl ut planeras en upphandling för hela offentlig sektor.

Kammarkollegiet upphandlar ett nytt område inom innovation

Innovationsmäklare är ett nytt koncept som ska möta de behov av innovationer som finns i offentlig sektor. Tanken är att innovationsmäklare ska ge stöd till myndigheter så att de får möjlighet att anskaffa en mångfald av projektleveranser som stödjer verksamhetsutveckling i samverkan med bland annat verifierad innovativ teknik.

– Vi tycker att innovationsmäklare är ett mycket spännande nytt område. Det kan till och med vara så att det är första gången som det görs för offentlig sektor. Jag vill uppmuntra alla myndigheter att passa på att delta i vår förstudie så att de enklare kan införa innovationer i framtiden, säger Agneeta Anderson, avdelningschef på Statens Inköpscentral.

Myndigheter ska kunna avropa innovativa lösningar som ökar kvalitet och effektivitet inom offentlig sektor. Fokus ligger på modernisering och pilotprojekt där nyttan av dessa ska komma fler till godo.

– Målet är att ramavtalet ska underlätta för både myndigheter och leverantörer att utan trösklar kunna avropa och leverera innovationer, avslutar Agneeta Anderson.

Läs mer om förstudie innovationsmäklare på denna webbsida.

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se