Säkra och lagliga molntjänster

22 feb 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet rekommenderar att det genomförs en ramavtalsupphandling av webbaserade funktioner som tillgodoser offentlig sektors funktionella och rättsliga behov, när en marknad för detta etablerats.

– Komplexiteten i den kravställning som krävs för denna typ av it-stöd har ökat markant, såväl tekniskt som juridiskt. Förstudien har därför undersökt om ett nytt ramavtal, där väsentliga aspekter redan från början är korrekt kravställda, skulle underlätta för myndigheter att använda de funktioner som i förstudien benämns Webbaserat kontorsstöd, säger ansvarig projektledare Daniel Melin.

Svensk offentlig sektor är i hög grad decentraliserad där kommuner, regioner och statliga myndigheter var för sig fattar sina egna beslut när det gäller it. Lagstiftning som säkerhetsskyddslagen och dataskyddsförordningen ställer skarpare krav när en leverantör ska hantera en större uppgiftsmängd.

– Flera länder utanför EU har regelverk som är högst problematiska ur dataskyddsförordningens perspektiv. En myndighet som låter företag som lyder under ett sådant regelverk behandla personuppgifter, synes därmed ge det utländska regelverket företräde framför EU:s dataskyddsförordning. Hur behandling av personuppgifter sker måste därför omhändertas om en upphandling genomförs, det framstår dock som fullt möjligt att upphandla Webbaserat kontorsstöd som både är tekniskt och rättsligt godtagbart, säger Daniel Melin.

Förstudien är genomförd av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och omfattar Webbaserat kontorsstöd innebärande ordbehandling, e-post, samarbetsverktyg, dokumenthantering och andra funktioner som tillhandahålls slutanvändaren i en webbläsare.

Ta del av hela förstudierapporten på avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information:

Daniel Melin
IT-upphandlare
Kammarkollegiet
073-427 57 22
daniel.melin@kammarkollegiet.se

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se