• Start
  • Aktuellt
  • Politiska aktörer har nu börjat redovisa sina intäker – följ inrapporteringen i realtid

Pressmeddelande

Politiska aktörer har nu börjat redovisa sina intäker – följ inrapporteringen i realtid

Publicerad 19 maj 2020

Förra året redovisade politiska aktörer på regional och kommunal nivå, liksom sidoorganisationer och ledamöter, sina intäkter i vår digitala tjänst. Från och med i år ska även de nio partierna på central nivå (riksdag och EU) redovisa i tjänsten.

Tjänsten för inrapportering har öppnat för i år och den som är intresserad har möjlighet att följa händelserna i realtid.

– Sista dag för inrapportering är som tidigare år den 1 juli, berättar Ellen Linde som är sakkunnig handläggare på Rättsavdelningen.

Ta del av inrapporteringen i visualiseringstjänsten

Fjolårets övergångsbestämmelser gjorde att partierna på central nivå rapporterade enligt den gamla lagen men från och med i år ska alltså även de rapportera som övriga politiska aktörer och deras intäkter visualiseras på samma sätt. Det kommer alltså att gå att jämföra de stora partiernas intäkter sinsemellan och med andra politiska aktörers.

Vi behöver nå ut till de mindre politiska aktörerna

I förra årets kommunikationskampanj nådde vi politiska aktörer på alla nivåer. Trots det kom det bara in 403 intäktsredovisningar.

– Vi vet att det finns omkring 6 500 lokala organisationer men förra året kom endast 256 intäktsredovisningar in i den kategorin, säger Ellen Linde.

Under 2019 fick vi in ett antal anmälningar om redovisningar som saknades, vilket ledde till tillsynsärenden. Några av dem slutade med sanktionsavgifter. Syftet med årets kommunikationskampanj är att nå så många politiska aktörer som möjligt så att de redovisar sina intäkter i tid och slipper betala sanktionsavgifter.

Alla ska inte intäktsredovisa

Alla politiska aktörer med intäkter över ett halvt prisbasbelopp (23 250 kronor) ska redovisa för 2019 års intäkter. Den här gränsen anger att inte alla partier på lokal och regional nivå eller ledamöter behöver intäktsredovisa.

Test där politiska aktörer kan se om de behöver redovisa eller inte

Vårt uppdrag

Kammarkollegiets uppdrag består av två delar, dels att ta emot intäktsredovisningar samt att visa ut dem för allmänheten. Syftet är att öka transparensen kring hur politiska partier finansierar sina intäkter och att förebygga korruption.

Mer om vårt uppdrag med ökad insyn i politiska partiers finansiering

Kontakt

Pressansvarig
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Sakkunnig
Ellen Linde
Telefon: 08-700 08 00
E-post: partiinsyn@kammarkollegiet.se