• Start
  • Aktuellt
  • Överenskommelse tecknat för eventuella skador till följd av vaccinering mot covid-19

Pressmeddelande

Överenskommelse tecknat för eventuella skador till följd av vaccinering mot covid-19

Publicerad 14 januari 2021

Kammarkollegiet och LFF Service AB har tecknat en överenskommelse om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador som omfattar vaccin mot covid-19 som inte redan ingår i Läkemedelsförsäkringen, och ska gälla fram tills att en ny lag finns på plats.

Kammarkollegiet och Läkemedelsförsäkringen har idag tecknat en överenskommelse om skadereglering och ersättning för eventuella läkemedelskador i samband med covid-19-vaccination. Kammarkollegiet har sedan tidigare en försäkring hos Läkemedelsförsäkringen som nu kompletteras för att även omfatta samtliga covid-19-vacciner från bolag som inte är anslutna till Läkemedelsförsäkringen. Överenskommelsen innebär att Modernas covid-19-vaccin därmed omgående omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

För mer information:

Robert Ström, vd Läkemedelsförsäkring
telefon: 070-297 16 20, e-post: robert.strom@lakemedelsforsakring.se

Gunnar Larsson, generaldirektör Kammarkollegiet
telefon: 070-190 95 92, e-post: gunnar.larsson@kammarkollegiet.se

Anders Hultman, skadechef Läkemedelsförsäkringen
telefon: 070-252 30 44, e-post: anders.hultman@lakemedelsforsakring.se

Mattias Axelsson, pressansvarig Kammarkollegiet
telefon: 08-700 08 63, e-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Kontakt

Pressansvarig
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se