Pressmeddelande

22 kommuner och fem regioner får 598 miljoner i statsbidrag

Publicerad 28 oktober 2022

Delegationen för kommunal ekonomi i balans fattade den 25 oktober beslut om tillfälligt statsbidrag för de fem resterande kommuner som sökt. Av 38 kommuner och regioner som var berättigade att söka var det 28 som sökte, 23 kommuner och fem regioner. Det riktade statsbidraget är på totalt 750 miljoner kronor.

Under Delegationsmötet 25 oktober fattade Delegationen beslut om att fördela ytterligare 160,5 miljoner kronor till de återstående fem kommunerna som sökt bidraget. Delegationen tog även ett reviderat beslut gällande Region Västernorrland, eftersom de i en komplettering dragit tillbaka delar av sin ansökan.

Berörda kommuner och regioner:

  • Härnösands kommun, 17,6 miljoner kronor (sökt 104,5 mnkr)
  • Kramfors kommun, 63,1 miljoner kronor (sökt 149,2 mnkr)
  • Lilla Edets kommun, 12,1 miljoner kronor (sökt 25,5 mnkr)
  • Söderköpings kommun, 15,9 miljoner kronor (sökt 59,8 mnkr)
  • Timrå kommun, 51,8 miljoner kronor (sökt 70,7 mnkr)

Justerat beslut:

  • Region Västernorrland, 18,9 miljoner kronor (sökt 77,7 mnkr)

Vid de två tidigare beslutstillfällena fattade delegationen beslut om att dela ut 462 miljoner kronor till 17 kommuner och fem regioner.

Ta del av beslutstillfälle ett här. Länk till annan webbplats.

Ta del av beslutstillfälle två här. Länk till annan webbplats.

Om statsbidraget:

"Delegationen för kommunal ekonomi i balans" fattar beslut om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Kammarkollegiet, hanterar administrativa frågor såsom ansökningar, kompletteringar, information, del- och slutredovisningar samt betalar ut beviljade bidrag.

Kontakt

Pressansvarig
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se