• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiet avskriver samtliga tillsynsärenden gällande partifinansiering

Pressmeddelande

Kammarkollegiet avskriver samtliga tillsynsärenden gällande partifinansiering

Publicerad 10 januari 2023

I augusti 2022 öppnade Kammarkollegiet tillsynsärenden för Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gällande lagen om insyn i finansiering av partier. Nu har Kammarkollegiet beslutat att avskriva samtliga ärenden.

I samband med TV4:s granskning i programmet Kalla Fakta, som sändes den 18 augusti 2022 och därefter inkomna anmälningar öppnade Kammarkollegiet tillsynsärenden. I Kalla Faktas inslag ”Partiernas hemliga pengar” ska det ha framkommit att riksdagspartierna Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit beredda att på olika sätt kringgå lagen om insyn i finansiering av partier.

Kammarkollegiet har inhämtat uppgifter från respektive parti som redogjort för sina rutiner kring intäktsredovisningen. Partiernas auktoriserade revisorer har inte haft något att anmärka på gällande partiernas intäktsredovisning.

– Det finns inga konkreta uppgifter i programmet om att något parti brutit mot bestämmelserna i insynslagen. Några sådana uppgifter har inte heller kommit fram efter vår tillsyn. Kammarkollegiet bedömer därför att det inte finns skäl att vidta ytterligare åtgärder, säger Gunnar Larsson, generaldirektör Kammarkollegiet.

När det gäller ”Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism” gör Kammarkollegiet bedömningen att det utifrån nuvarande lagstiftning inte finns någon redovisningsskyldighet för den i ärendet aktuella insamlingsstiftelsen.

Kontakt

Pressansvarig
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se