• Start
  • Aktuellt
  • Kammarrätten beslutar att Den offentliga omställningsorganisationen kan börja erbjuda sina tjänster

Pressmeddelande

Kammarrätten beslutar att Den offentliga omställningsorganisationen kan börja erbjuda sina tjänster

Publicerad 13 mars 2023

Den offentliga omställningsorganisationen genomförde en upphandling av de företag som ska ge rådgivning, vägledning och skriva yttranden åt personer i samband med ansökningar för omställningsstudiestöd. Fyra anbudsgivare ansökte om överprövning. Nu är den rättsliga processen över då kammarrätten beslutat att förvaltningsrättens dom, där samtliga fyra ansökningar om överprövning avslogs, står fast.

Kammarrättens dom innebär att Den offentliga omställningsorganisationen nu kan börja erbjuda sina tjänster fullt ut från och med 13 mars.

– Det är glädjande att vi nu äntligen kan börja ge omställnings- och kompetensstöd till yrkesverksamma på arbetsplatser utan kollektivavtal, säger Anna Walldén, avdelningschef för Den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet.

Om Den offentliga omställningsorganisationen

Den offentliga omställningsorganisationen ger omställnings- och kompetensstöd till yrkesverksamma på arbetsplatser utan kollektivavtal. Syftet med stödet är att långsiktigt stärka deras ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

I omställnings- och kompetensstödet ingår följande tjänster:

  • rådgivning till uppsagda och tidsbegränsat anställda
  • rådgivning med förstärkt stöd till uppsagda som har särskilda behov till följd av sjukdom
  • vägledning till anställda
  • yttrande till CSN för omställningsstudiestöd till anställda eller uppsagda. Detta stöd kan även sökas av egenföretagare

Ett mål med tjänsterna är att så snart som möjligt uppnå önskat resultat i form av ett nytt arbete, studier eller start av företag.

Läs mer om Den offentliga omställningsorganisationen på nysteget.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Pressansvarig
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se