Pressmeddelande

Partiers intäkter för 2023

Publicerad 2 juli 2024

Sedan 2014 ska politiska aktörer på alla nivåer redovisa sina intäkter. Nu finns redovisning för 2023 tillgänglig.

Sedan 2014 ska politiska aktörer på alla nivåer redovisa sina intäkter. 2018 skärptes lagen i syfte att uppfylla kraven i Europarådets rekommendation om ett gemensamt regelverk för att stärka demokratin och motverka korruption vid finansiering av politiska partier och valkampanjer.

I och med den utökade lagen är det inte bara partierna på central nivå som ska redovisa sina intäkter utan betydligt fler måste redovisa sina intäkter. Det gäller bland annat ledamöter i politiska församlingar. Detta gör att det är förbjudet att ta emot anonyma bidrag över ett visst belopp.

Riksdagspartiernas intäkter för 2023

Centerpartiet

168 946 338 kr

Kristdemokraterna

57 133 779 kr

Liberalerna

34 946 603 kr

Miljöpartiet

46 115 838 kr

Moderaterna

133 970 733 kr

Socialdemokraterna

353 112 921 kr

Sverigedemokraterna

129 137 093 kr

Vänsterpartiet

57 228 824 kr

Hämta ut redovisade intäkter från politiska aktörer

Här kan du ta del av ekonomiska redovisningar från politiska partier, ledamöter och sidoorganisationer. Du kan söka och göra egna jämförelser mellan partier på olika nivåer och från olika delar av landet. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Pressansvarig
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se