Allmänna arvsfonden

Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. 

Kammarkollegiets uppgift är att företräda fonden och se till att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet ska också förvalta fonden på bästa möjliga sätt och betala ut pengar till beviljade projekt. Vilka projekt som ska få stöd ur fonden beslutas av Arvsfondsdelegationen som också följer upp projekten och informerar om fondens ändamål.

Anmäl dödsfall, avveckla dödsbo

Anmäl dödsfall, avveckla dödsbo

Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än arvsfonden ska den som har hand om boet anmäla detta till Kammarkollegiet.

Ansök om avstående av arv

Ansök om avstående av arv

Arvsfonden kan avstå från arv eller försäkringsbelopp även om den döde inte har skrivit något testamente. Här kan du få information om hur du söker.

Sök pengar ur arvsfonden

Sök pengar ur arvsfonden

Arvsfonden erbjuder två sorters stöd - projektstöd, som ges till projekt, och lokalstöd, som ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler.

När det finns testamente

När det finns testamente

Här kan du läsa mer om vad som gäller om den avlidne har skrivit testamente till förmån för någon annan.

Om Allmänna arvsfonden

Om Allmänna arvsfonden

Här kan du läsa om Allmänna arvsfondens historia, hur pengarna kommer in till Allmänna arvsfonden och hur stor fonden är.