Fastigheter och bostadsrätter

Fastigheter och bostadsrätter

Fastigheter och bostadsrätter som tillfallit arvsfonden ska säljas så snart som möjligt, till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt sätt.

Arvsfondens fastigheter säljs i allmänhet genom mäklare på orten efter annonsering i dagspressen och på Internet, oftast genom en öppen budgivning.

Försäljningen kan påbörjas när bouppteckningen är klar och fastigheten har värderats. Därefter tar Kammarkollegiet ställning till på vilket sätt och till vilket lägsta pris fastigheten ska säljas. Den gode mannen kontaktar mäklare och träffar avtal om förmedling av försäljning av fastigheten. Kammarkollegiet undertecknar köpekontrakt för arvsfondens räkning.

08 mars 2017