Ansvar för gode män förordnade av Kammarkollegiet

Ansvar för gode män förordnade av Kammarkollegiet

Den gode man som Kammarkollegiet förordnat ska se till att den avlidnes egendom säljs och att skulder betalas.

När boutredningen är klar redovisar den gode mannen den återstående behållningen och sin förvaltning till kollegiet.

08 mars 2017