När det finns testamente

När en person avlider utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner blir arvsfonden arvinge. Om den avlidne har skrivit testamente till förmån för någon annan måste testamentet delges med arvsfonden för att bli godkänt. Arvsfonden ska också kallas till bouppteckningsförrättningen.

Delgivning

Delgivning innebär att man skickar testamentet till Kammarkollegiet. Det kan skickas som original eller kopia. Om man lämnar in en kopia måste två personer styrka att de har tagit del av originalet efter arvlåtarens död.

Texten kan lyda: "Denna kopia stämmer överens med originalet, vilket vi tagit del av efter arvlåtarens död."Namnteckningarna ska förses med namnförtydliganden och uppgift om personernas adress och telefonnummer.

Inom sex månader ska Kammarkollegiet antingen godkänna testamentet eller väcka klandertalan vid domstol om testamentets giltighet. Domstolen avgör då om testamentet är giltigt eller inte.

Skulle testamentet ha något formfel är det lämpligt att först skicka in en obestyrkt kopia. På så sätt undviker man att klandertiden börjar löpa innan Kammarkollegiet tagit ställning till om det kan finnas skäl att godkänna testamentet även om det har något formfel.

08 mars 2017