Godkända nämnder

Kammarkollegiet ska enligt tvistlösningsdirektivet ha en förteckning över de nämnder som är godkända.

Följande nämnder är godkända:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
Fax: 08-508 860 01
Webb: www.arn.se
E-post: arn@arn.se

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN
Box 67
125 22 Älvsjö
Tel: 08-120 189 30
Webb: www.frn.se
E-post: frn@frn.se

Nämnden för Rättsskyddsfrågor
Box 24067
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 30
Webb: www.forsakringsnamnder.se
E-post: info@forsakringsnamnder.se

Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 30
Webb: www.forsakringsnamnder.se
E-post: info@forsakringsnamnder.se

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd
Box 27321
102 54 Stockholm
Tel: 08-459 03 00
Webb: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd
Förbundsdirektör Ulf Lernéus
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm
Tel: 08-556 811 80
Webb: www.begravningar.se
E-post: info@begravningar.se

Trafikskadenämnden
Box 24048
10450 Stockholm
Tel: 08-522 787 00
Webb: www.trafikskadenamnden.se
E-post: peter.rigling@trafikskadenamnden.se
 

06 februari 2019