Avveckling av myndigheter

I samband med att regeringen beslutar att en myndighet ska avvecklas fattas ett särskilt beslut om att Kammarkollegiet ska ansvara för avvecklingsfrågor som kvarstår när myndigheten upphört.

Pågående avvecklingar av myndigheter

Nedläggningsmyndighetens uppdrag

Avvecklingsprocessen börjar när regeringen beslutat om nedläggning av en myndighet och givit ett uppdrag till den berörda myndigheten (nedläggningsmyndigheten) att förbereda detta. Regeringen tydliggör genom beslutet att avvecklingen till största delen utförs av nedläggningsmyndigheten och att mycket ska vara genomfört då myndigheten upphör. Nedläggningsmyndigheten förväntas därför tidigt i processen etablera ett nära samarbete med framför allt:

  • Arbetsgivarverket
  • Riksarkivet
  • ESV
  • Kammarkollegiet, och vid behov även
  • Statens servicecenter

Kammarkollegiets uppdrag

När myndigheten har upphört kan Kammarkollegiet efter ett särskilt regeringsbeslut ansvara för kvarvarande avvecklingsfrågor. Kollegiets främsta uppgift är då att ta över arbetsgivaransvaret för uppsagda medarbetare. Medarbetarna har normalt arbetsplikt under uppsägningstiden, men för de flesta handlar det i huvudsak om att aktivt söka ny sysselsättning. Utöver arbetsgivaransvaret övertar kollegiet även ansvaret för lokaler och avtal som inte har kunnat sägas upp tidigare. Det är även kollegiets uppgift att bevaka att fysiskt och digitalt arkiv levereras i enlighet med den överenskommelse som nedläggningsmyndigheten har tecknat med Riksarkivet. Under perioden upprättas också nedläggningsmyndighetens sista årsredovisning. Årsredovisningen är dock ett ansvar som regeringen beslutar om i särskild ordning och ingår inte i kollegiets uppdrag.

Avvecklingen avslutas

Avvecklingen avslutas då samtliga medarbetare fått nytt arbete eller att uppsägningstiden har löpt ut. Kollegiet sammanfattar inom en månad avvecklingen i en slutrapport till regeringen.

11 september 2018