Begravningshuvudmän

Oftast är det en församling eller en kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten. I Stockholm och Tranås ansvarar istället kommunerna för begravningsverksamheten.

Ansvaret innebär att man anordnar och förvaltar allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt område. Den som ansvarar för att sköta begravningsverksamheten kallas i begravningslagen för huvudman.

08 mars 2017