Om det uppstår brister

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att begravningsverksamheten sköts på rätt sätt. Kontakta därför länsstyrelsen om du har synpunkter på hur en huvudman sköter begravningsverksamheten.

Om du som är begravningsombud upptäcker brister i redovisningen som kan påverka storleken på huvudmannens kostnader för begravningsverksamheten ska du anmäla det till Kammarkollegiet. Detta kan du göra i samband med att du yttrar dig om ifall du tillstyrker eller avstyrker förslaget till kostnadsberäkning.

08 mars 2017