Tillsyn av begravningsverksamhet

Tillsyn av begravningsverksamhet

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att begravningsverksamheten sköts på rätt sätt.

Kontakta därför länsstyrelsen om du har synpunkter på hur en huvudman sköter begravningsverksamheten.

Om du som är begravningsombud upptäcker brister i redovisningen som kan påverka storleken på begravningsavgiften ska du anmäla det till Kammarkollegiet. Detta kan du göra i samband med att du yttrar dig om ifall du tillstyrker eller avstyrker förslaget till begravningsavgift.

08 mars 2017