Lagfartskapning

Lagfartskapning

Lagfartskapning innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling söker och beviljas lagfart på en fastighet som denne inte äger. Om du misstänker att din fastighet är kapad kan du kontakta Lantmäteriet:

Lagfartskapning på Lantmäteriets webbplats

Vilken är Kammarkollegiets roll i fråga om lagfartskapningar?

I vissa fall kan du få ersättning av staten för dina kostnader i samband med lagfartskapningar. Beslutet fattas av Kammarkollegiet.
Exempel på kostnader som ersätts är avgiften för stämningsansökan till tingsrätten och advokatkostnader för processen i domstolen. Däremot ersätter staten inte kostnader för att undanröja pantbrev eller kompensation för sveda och värk. Staten kan inte heller hjälpa till att göra polisanmälan.

 

04 september 2017