Beställ samlingsförsäkring

Den här informationen riktar sig till handläggare på myndigheter.

Så här beställer du en samlingsförsäkring

Skicka din beställning via e-post till: forsakring@Kammarkollegiet.se

I mejlet anger du:

  • Typ av försäkring
  • Definition av de personer som ska försäkras
  • Antal persondygn totalt
  • När och hur försäkringsskyddet ska gälla
  • Försäkringsperiod
  • Beställarens namn, postadress samt fakturaadress- och referens

Du får en bekräftelse på mottagen beställning och när försäkringen är tecknad skickas en försäkringsbekräftelse samt faktura. 

Försäkringen kan börja gälla tidigast dagen efter att beställningen inkommit till oss.

23 mars 2017