Internationell assistans Falck Global Assistance

Om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp kontakta Falck Global Assistance.

Det här gäller om du omfattas av någon av de här försäkringarna:

  • Statens tjänstereseförsäkring
  • Reseförsäkringen
  • URA
  • UVA
  • Student UT
  • Erasmus Mundus

Kontaktuppgifter till Falck Global Assistance

Falck Global Assistance
Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com

16 juni 2017