Kontaktuppgifter

Du kan kontakta Kammarkollegiet via telefon, e-post eller brev.

Telefon
054-22 12 00

E-Post
Våra e-postadresser är uppbyggda enligt principen fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se. Bindestreck ska vara med men inte prickarna över å, ä och ö.
Du kan även kontakta oss genom att maila till forsakring@kammarkollegiet.se

Brev
Kammarkollegiet
Försäkringsavdelningen
651 80  KARLSTAD

 

 

27 mars 2017