Riskhantering

Riskhantering är det övergripande arbetet med att hantera de risker och möjliga skador som en myndighet kan vålla eller drabbas av. Riskhantering är en fortlöpande process som består av fem delar, riskidentifiering, riskvärdering, riskbehandling, genomförande och uppföljning.

30 mars 2017