Yrkesprogram på gymnasieskolan

Den här försäkringen gäller för alla elever som går på ett yrkesprogram / arbetplatsförlagt lärande (APL) på gymnasiet.

För att försäkringen ska gälla måste gymnasieutbildningen ha minst 15 veckors praktik under utbildningen.

Försäkringen gäller vid skador som uppkommer under praktiken och motsvarar den ideella delen av olycksfallsskyddet i arbetsskadeförsäkringen.

Vill du anmäla en skada?

När du råkar ut för en skada ska du göra en skadeanmälan. Det gör du med en skadeanmälningsblankett som skickas till Kammarkollegiets försäkringsavdelning.

Skadeanmälningsblankett: Skadeanmälan ersättning vid personskada för elev i viss gymnasieutbildning

  1. Fyll i blanketten elektroniskt på din dator.  
  2. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  3. Skriv under. Notera att blanketten ska fyllas i av den skadade eleven och gymnasieskolan. 
  4. Posta blanketten till Kammarkollegiets Försäkringsavdelning i Karlstad, Kontakta oss
  5. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare. 
10 augusti 2017