Yrkesprogram på gymnasieskolan

Den här försäkringen gäller för alla elever som går på ett yrkesprogram / arbetplatsförlagt lärande (APL) på gymnasiet.

För att försäkringen ska gälla måste gymnasieutbildningen ha minst 15 veckors praktik under utbildningen.

Försäkringen gäller vid skador som uppkommer under praktiken och motsvarar den ideella delen av olycksfallsskyddet i arbetsskadeförsäkringen.

Vill du anmäla en skada?

Skadeanmälan ersättning vid personskada för elev i viss gymnasieutbildning

15 juni 2017